Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż niezbędne stały się modyfikacje w formach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zmultiplikowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w określonym zakładzie. Jak łatwo można domyślić się, zamysł ten ma swój początek w Japonii, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem jakichkolwiek czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a jednocześnie całkowicie niepotrzebnych. Najważniejszym zadaniem lean managment jest zatem zmniejszenie marnotrawstwa zarówno w aspekcie pracy pracowników jak i wykorzystywanych materiałów. Zastosowanie metod lean management stwarza szansę uzyskania takich efektów, jak poprawa produktywności oraz jakości wytworów.
lean materiały szkoleniowe
Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie zwykle poprawiają się. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co interesujące rozwiązania z obszaru lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to zdolność ocenienia, które czynności są zbędne dla firmy.