Metaforą komfortu są dla większości hotele oferujące usługi na bardzo wysokim poziomie. Zbytek są jednak w coraz mniejszym stopniu widoczne. Luksusowość danego miejsca można opisać w sposób elegancki, choć dla osób spoza elity dyskretny. Hotel luksusowy powinien proponować także dania dopasowane do każdego sposobu odżywiania. Zarezerwuj Hotel Dostarczająca satysfakcji wizyta w restauracji w obrębie hotelu, […]