Zakażenie grzybicze jest chorobą wywołującą wstyd. Dotyka jednak znacznego procentu ludzi. Dlatego też ważne znaczenie ma informowanie o tym, czym jest grzybica, a także wskazywanie sposobów jej diagnozowania oraz poddawania terapii. Zakażenie grzybicze to choroba, która wiąże się z dostaniem się pewnego gatunku grzyba w tkankach ciała. Łagodna forma infekcji obejmuje takie części ciała, jak […]