lean Archive

lean sklep

Rozwój przemysłu sprawił, iż potrzebne stały się modyfikacje w sposobach zarządzania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich koncepcji. Jej zadaniem jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w danym zakładzie. Jak łatwo można zgadnąć, koncepcja ta ma swoje korzenie w Japonii, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma […]

co to jest lean

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż niezbędne stały się modyfikacje w formach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zmultiplikowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w określonym zakładzie. Jak łatwo można domyślić się, zamysł ten ma swój początek w Japonii, słynącej z […]